Carmen EpureAfilierea: Colegiul Tehnic “Petru Poni”, Onești

A absolvit facultatea de electrotehnica, sectia electroenergetica la Institutul Politehnic Iasi in 1987
 In prezent este profesor gradul I la Colegiul Tehnic “Petru Poni” si membru al Asociatiei “Amicii Colegiului Petru Poni”
A participat la stagii de formare in strainatate:

    Mentori in salile de clasa – bursa Pestalozzi acordata de Consiliul Europei (2006 – Riga, Letonia )
    Realizarea portofoliilor digitale, model European, pentru evaluarea cadrelor didactice-   bursă Comenius (2007- Murcia, Spania )
    Tehnologia informaţiei şi comunicării - tehnologie  adaptată la curriculum (2009- Montpellier  Franta)

A absolvit cursuri de formare in domeniul TIC si E-learning :
2012 – Dezvoltator de E-learning
2012 – TIC avansati -  Reţeaua Naţională de Formare Continuă a Cadrelor Didactice din Învaţamântul Preuniversitar Profesional şi Tehnic – CONCORD
2006 – Consiliere, îndrumare şi control tematic privind aplicara programului informatic Cady ++ electrical
2005- Utilizarea a platformei  AEL-Advanced E_Learning
A  coordonat proiectul de parteneriat Grundtvig “E-learning to Live in a Dynamic Europe” (2008-2010), proiectul de parteneriat Leonardo da Vinci “Integration of Innovative Methodologies for Electrical Measurements” ( 2010-2012) si in prezent este coordonatorul proiectului de parteneriat Leonardo da Vinci “E-Learning Applications in Vocational Education”(ELEVATION)
Este autor/coautor  de lucrari în domeniul educaţional cu ISBN:

    ”First Steps in MOODLE” Ghid pentru initiere in utilizarea platformei educationale Moodle-ISBN 978-973=0-17041-2

    http://issuu.com/carmenepure/docs/user_guide_elevation
    „Electrical Measurements” - ISBN: 978-973-0-12865-9
    “Non-formal Education - A Premise for Life Long Learning” - ISBN No. 978-973-0-08903-5

In prezent coordoneaza activitatea cadrelor didactice pe platforma : www.moodle.ro/elevation