Ana Maria CercelAfilierea: Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani

Profesor de informatică, Formator, Master Baze de date în internet și comerț electronic, Studii postuniversitare Informatica tehnica – tehnologii asistate de calculator. Universitatea din Petroșani Contabilitate și informatică de gestiune.