Elena RotariLicențiat în Științe fizice și inginerești. Doctor în Științe pedagogice. Studii: Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți, Facultatea Tehnica, Fizica, Matematica și Informatica, Specialitatea “Fizica si Educația tehnologică”; Doctoranda la Universitatea Pedagogica de Stat “I. Creanga”, Specialitatea 13.00.02 “Teoria si metodologia instruirii pe disciplini”. Participări la conferințe: Conferința Internationala, editura UPS, Chișinău 2009; Statutul moldovenesc 650 ani: prioritate administratiei publice – consolidare, dezvoltare, prosperare, Conferința internațională ștințifico-practică, 2009, Chișinău; Conferința științifică internațională „Modernizarea standardelor si curricula educationale-deschidere spre o personalitate integrala”,  Institutului de Științe ale Educației, Chișinău 2009; International Conference of Young Rrsearchers VII edition, Chișinău 2009.