Anca MusteaAfilierea: eLearning & Software SRL, Arad, Romania

Studii: Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene (Octombrie 2007 – Septembrie 2010), Diploma de doctor în filosofie (transdisciplinaritate); doctorat, Diplomă de masterat în consiliere psihologică şi psihoterapie; masterat, Diplomă de licenţă în psihologie; studii universitare. Membru al Asociţiei Internaţionale de Psihologia Religiei, Membru al Asociaţiei Europene a Identităţii şi Cetăţeniei Copiilor (Children’s Identity & Citizenship European Assosciation), Membru fondator al Asociaţiei Române de Psihologie Comunitară. Obţine certificatul de Evaluator de competenţe profesionale, acordat de către Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului şi Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, program organizat de M.G.T. Educational Srl, Bucureşti. Obţine certificatul de Formator, acordat de către Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului şi Ministerul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, program organizat de Smart training solutions Srl, Bucureşti. Pe postul de lector am coordonat activităţile de curs și seminar pentru disciplinele: psihologie experimentală și statistică, testare psihologică și psihodiagnostic, psihologia religiei. Pentru cursurile de psihologie experimentală, aplicații computerizate de analiză a datelor, testare psihologică și psihologia religiei, am realizat materiale de curs adaptate specificului cursurilor online.