MoodleMoot România 2016 este întâlnirea utilizatorilor platformei Moodle din România. MoodleMoot România 2016 este organizat în jurul unor ateliere de lucru și exemple de bună practică tehnică, didactică și pedagogică.
MoodleMoot România 2016 este un eveniment anual, având ca principal obiectiv schimbul de experiențe între utilizatorii platformei de e-learning Moodle. Învățarea în societatea cunoașterii devine continuă atât pentru cel care predă cât și pentru cel care asimilează informația. Prin acest eveniment dorim să promovăm tehnologiile societăţii informaționale, proiectele de cercetare, utilizarea soluțiilor de e-Learning și management educaţional modern.


Domenii

 • e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills
 • Moodle în învăţământul preuniversitar - proiecte şi exemple
 • Moodle în învăţământul universitar - proiecte şi exemple
 • Moodle instrument de training

Tematici

 • Concepte, e-learning, standarde
 • Administrare, implementare, dezvoltare Moodle
 • Managementul cursurilor
 • Resurse, activități, evaluare
 • Pedagogie, didactică
 • Resurse Educaționale Deschise

Locul desfășurării evenimentului este Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara

MoodleMoot Romania 2016 is the meeting of Moodle users in Romania. MoodleMoot Romania 2016 is organised around workshops and examples of good technical practice, teaching and pedagogy. 
MoodleMoot Romania in 2016 is an annual event as its main objective the exchange of experience between users of Moodle e-learning platform. Learning in the knowledge society is one that continues for both teaching and for those who assimilate information. Through this event we want to promote information society technologies, research projects, use of e-Learning and modern educational management.

Areas of interest

 • e-Learning, e-Pedagogy, e-training, e-Skills
 • Moodle pre-university education - projects and examples
 • Moodle in higher education - projects and examples
 • Moodle training tool

Themes

 • Concepts, e-learning standards
 • Management, implementation, development Moodle
 • Management courses
 • Resources, activities, evaluation
 • Education, Training

The venue is #4, Vasile Pârvan Bvd., Timișoara

Ultima modificare: joi, 5 mai 2016, 08:08