REGULAMENT OFICIAL

pentru desfăşurarea

TOMBOLEI MoodleMoot România 2016

 

SECŢIUNEA 1 - Organizatorul şi perioada desfăşurării TOMBOLEI 


Organizatorul TOMBOLEI este SC eLearning & Software SRL, cu sediul în Arad, str Dunării, nr. 112, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J02/925/2008, CUI RO 23947365.

TOMBOLA este organizată și se desfășoară în cadrul evenimentului MoodleMoot România 2016, la Timișoara, în perioada 21 - 26.08.2016

SECŢIUNEA 2Participanți

Pot participa la TOMBOLĂ doar Participanții înscriși la MoodleMoot România 2016. Nu pot participa la campanie angajații organizatorilor, rudele și afinii acestora până la gradul III inclusiv. 


SECŢIUNEA 3 - Premiile TOMBOLEI. 


Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți în data de 26 august 2016. Premiile se înmânează doar câștigătorului, personal.

Premiile constau din:

 • Echipamente IT
 • Software
 • Cărți
 • Papatărie
 • Materiale didactice
 • Obiecte promoționale
 • Participare gratuit la MoodleMoot România și MoodleMoot Moldova

SECŢIUNEA 4 - Organizarea şi desfăşurarea TOMBOLEI

 • TOMBOLA se va desfăşura în perioada 21.08 – 26.08.2016 inclusiv.
 • Pot participa la TOMBOLA doar Participanții înscriși la Moodle Moot România 2016.
 • Regulamentul de participare/desfășurare a TOMBOLEI este disponibil participanților pe site-ul oficial al evenimentului https://moot2016.moodle.ro
 • Participanții la cursuri, de asemenea, vor participa la TOMBOLĂ dacă au parcurs toate sesiunile de training. 

SECŢIUNEA 5 - Extragerea şi validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor.

Extragerea câștigătorilor se va face manual de către mai mulți participanți voluntari. Câștigătorii premiilor acordate prin tragere la sorți își vor ridica premiile personal. Numărul extras și numele persoanei se vor consemna într-un proces-verbal. Numele câștigătorilor TOMBOLEI vor fi afișate pe site-ul oficial al evenimentului https://moot2016.moodle.ro.

SECŢIUNEA 6 - Comisia de validare a câştigătorilor şi acordare a premiilor

Comisia este formată din trei membri desemnaţi de organizator.

Aceștia sunt:

 • Carmen Epure, Manager EDU Moodle România;
 • Elena Dochie, Branch Manager, eLearning & Software SRL;
 • Adrian Herman, director general, eLearning & Software SRL.

În situaţia în care unul din membrii comisiei este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, acesta este înlocuit cu un membru desemnat de ceilalţi doi membrii. Toate deciziile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor. Orice situaţie/problemă care apare în cursul desfăşurării TOMBOLEI este soluţionată de către comisie.

SECŢIUNEA 7 -  Diverse 


SC eLearning & Software SRL îşi asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru modul de desfăşurare a TOMBOLEI, precum şi pentru modalitatea de atribuire a premiilor. 
SC eLearning & Software SRL nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea produselor furnizate ca premii, această obligaţie revenind furnizorilor. 

SECŢIUNEA 8 - Dispoziţii finale 


Participantul la TOMBOLĂ acceptă să se conformeze acestui regulament. Organizarea și acordarea premiilor reprezintă obligaţia organizatorilor. Validarea şi acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.  Modalitatea în care TOMBOLA este organizată şi desfăşurată este stabilită în exclusivitate de organizator. O dată cu primirea premiului, participantul câştigător declară în mod liber, expres şi neechivoc că nu are niciun fel de pretenţii, de nicio natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de organizator. Premiul se ridică personal de către câștigătorul desemnat în baza unui act de identitate. 


ORGANIZATOR

SC eLearning & Software SRL

Director General,

Adrian Herman

Ultima modificare: miercuri, 4 mai 2016, 21:48